La Licence Fondamentale: English Studies and Translation

Uncategorized

 

الدراسات الإنجليزية والترجمة
English Studies and Translation

عنوان المسلك
Intitulé de la filière

إجازة أساسية
Licence Fondamentale

نوع المسلك
Type de la filière

2021

اعتماد
Accréditation

ذ. عبدالمجيد جامعي
Pr. Abdelmajid JAMIAI

منسق المسلك
Coordonnateur de la filière